Cookie, avagy a sütikről
Az Uniós jogszabályok és a 2011. évi CXII. törvény értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. “cookie”-kat, magyarul “sütiket” használ.
Mik azok a cookiek (sütik)?
A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket ez a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogatja.
Miért jó ez nekem?
Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tudunk például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a neten.
A cookiekat számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. A cookiek alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie(k) nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű.

A Netbiznisz.hu weboldal adatvédelmi tájékoztatója 2018 GDPR

Jelen tájékoztató célja, hogy a Netbiznisz.hu (továbbiakban Weboldal) szolgáltatásainak Felhasználói megfelelő tájékoztatást kaphassanak a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat figyelembe vettük.

A Weboldal működésével, a szolgáltatások használatával összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében kizárólag a WebMinute Kft. az Adatkezelő. Az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak a cég vezetői és munkatársai, kizárólag az adatkezelési célok megvalósulásának érdekében. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, valamint jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően és kizárólag célhoz kötötten kezeli.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem köteles kijelölni.

Az Adatkezelő megnevezése:

Lakat Gábor

1104 Budapest Kada köz 11.

Az Adatkezelő elérhetősége:

lktg007@gmail.com

info@netbiznisz.hu

adatvedelem@netbiznisz.hu


Regisztráció nélkül, automatikusan naplózott adatok

A Weboldalt regisztráció nélkül látogatók esetében azok IP címét, a látogatás időpontját, a böngésző adatait a Weboldalt működtető szerver automatikusan rögzíti a naplózás során. Adatkezelés célja: Statisztikai célokra, hibakeresésre, a visszaélések megakadályozására, a szolgáltatás teljesítésének biztosítására és ellenőrzésére használjuk.

Adatkezelés időtartama: maximum 30 nap

Regisztrált Felhasználók adatai

Amennyiben a látogató a Weboldal regisztrációhoz kötött szolgáltatásait is szeretné használni, a regisztráció során rögzítjük az adatait:

A regisztrációs form kitöltésével Felhasználó megadja választott felhasználói nevét és e-mail címét. A regisztrációs adatlapon a Felhasználó checkbox segítségével nyilatkozik arról, hogy az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jelen tájékoztatást megismerte, és valamennyi megadott adatának nyilvántartásához, kezeléséhez, feldolgozásához határozottan hozzájárul. Így a kezelt adatok az Adatkezelő általi felvétele és kezelése a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Amennyiben a checkbox segítségével igényét jelzi, önként feliratkozhat a netbiznisz.hu hírlevelére is.

Az adatok rögzítése a regisztráció nyomógomb megnyomásakor történik.

A regisztráció során az Adatkezelő jogos érdekéből rögzítjük az IP címet és a regisztráció dátumát, a későbbi belépések során az utolsó belépés IP címét és dátumát.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím a Felhasználó felismerhető, azonosítható nevét tartalmazza. Felhasználó teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz. Felhasználó a regisztráció során és későbbiekben az adatainak beállításainál nyilatkozhat arról is, hogy a többi felhasználó számára a kérdésekben és a válaszokban láthatóvá teszi-e felhasználói nevét. A felhasználói név a privát üzenetküldés során más felhasználók számára mindkét esetben megismerhetővé válik, az e-mail cím a többi felhasználó számára nem látható.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy jelszavát megfelelő biztonsággal kezeli, a megadott felhasználói névvel és az e-mail címmel kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. Ezekkel az adatokkal való belépéssel kapcsolatos mindennemű felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

Weboldal a regisztráció után autentikációs e-mailt küld a Felhasználónak. Teljes jogkört a Weboldalon akkor kap, ha a megadott e-mail címet visszaigazolta. Téves e-mail cím megadása esetén, vagy ha az e-mail cím tulajdonosa jogtalan e-mail cím használatot vél felfedezni, az autentikációs levélben található linkkel a regisztráció megszüntethető és az adatok törlődnek.

Regisztráció során és után rögzített adatok kezelésének célja és időtartama:

- Felhasználói név (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja:

Tárhely biztosítása a felhasználói tartalmak közzétételéhez (kérdések, válaszok),

Felhasználó azonosítása, megszólítása

Felhasználóval való kapcsolattartás Weboldalon belül,

Felhasználók egymástól való megkülönböztetése publikus név esetén

Felhasználók egymás közötti üzenetváltásának biztosítása,

Felhasználók jogainak védelme,

Felhasználói jogosultságok azonosítása

Feliratkozás esetén hírlevélben/értesítő levélben megszólásként alkalmazzuk

Statisztikák, elemzések, toplisták készítése

Adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó fenntartja a regisztrációját.

A regisztráció törlésének kérése után a rendszer 14 napon belül a felhasználói nevet automatikusan álnevesíti.

- Email cím (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja:

Felhasználó azonosítása

A Felhasználóval való kapcsolattartás Weblapon kívül,

Felhasználói megkeresések kezelése.

Ügyfélszolgálat biztosítása,

Felhasználói felelősségvállalás biztosítása

A Weboldal felhasználói szabályzatának és Adatkezelő egyéb érdekeinek érvényesítése

Adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó fenntartja a regisztrációját.

A regisztráció törlésének kérése után a rendszer 14 napon belül az e-mail címet törli és csak visszafejthetetlen (hash) állapotban tárolja tovább.

- Regisztráció IP címe és dátuma (Adatkezelő jogos érdeke alapján)

Adatkezelés célja: annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez önként hozzájárult

Adatkezelés időtartama: Amíg a regisztráció aktív, és a törlés után még 5 évig

- Utolsó belépés IP címe és dátuma (Adatkezelő jogos érdeke alapján)

Adatkezelés célja:

Biztonsági intézkedések,

Felhasználói felelősségvállalás biztosítása,

A Weboldal felhasználói szabályzatának és Adatkezelő egyéb érdekeinek érvényesítése

Adatkezelés időtartama: Amíg a regisztráció aktív, és a törlés után még 5 évig

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelést megszüntesse egyéb érintett által kezdeményezett törlés, felhasználói inaktivitás, a Felhasználói szabályzat megszegése, jogellenes vagy megtévesztő adat használata, a szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok által elrendelt adattörlési felszólítás vagy határozat esetén. Adatkezelő jogosult bűncselekmény, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

Hírlevélre és értesítő levélre való feliratkozással kapcsolatosan kezelt adatok

Adatkezelő hírlevélküldési tevékenység céljából kizárólag akkor kezelheti ehhez az Felhasználó személyes adatait, ha ehhez önkéntesen, kifejezetten és előzetesen hozzájárul a megfelelő tájékoztatás alapján. A Felhasználónak a regisztráció során vagy az adatlapja idevágó "Hírlevél beállítások" részén, külön kell nyilatkoznia a feliratkozásról. Önkéntes hozzájárulásának kinyilvánítása esetén a Weboldaltól hírlevelet kaphat, amely az oldallal kapcsolatos újdonságokat, információkat, értesítéseket és reklámokat is tartalmazhat. A különböző hírlevelek céljára adott önkéntes hozzájárulás külön-külön bármikor visszavonható a Weboldalon a felhasználói beállítások oldalán, a küldött e-mailekben található leiratkozási lehetőségen, az Adatkezelőnek küldött e-mailben, a regisztráció törlésével pedig automatikusan megszűnik.

A leiratkozás után az e-mail címet visszafejthetetlenül kódolva (hash) tároljuk el, a későbbi panaszok kivizsgálása és a feliratkozás igazolása céljából.

- E-mail cím (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja: hírlevél küldése

Adatkezelés időtartama: Amíg Felhasználó a regisztrációját nem törli, vagy a hírlevélről le nem iratkozik

- Felhasználói név (önkéntes hozzájárulás alapján)

Adatkezelés célja: a hírlevélben történő megszólítás

Adatkezelés időtartama: Amíg Felhasználó a regisztrációját nem törli, vagy a hírlevélről le nem iratkozik

Feliratkozási és leiratkozási IP cím és dátum (jogos érdek alapján)

Adatkezelés célja: hírlevél feliratkozás önkéntes hozzájárulásának igazolására

Adatkezelés időtartama: Amíg a hírlevél feliratkozás érvényben van, illetve a leiratkozás vagy regisztráció törlése után még 5 évig

Felhasználó által kezdeményezett levelezés

Felhasználó vagy más magánszemély által kezdeményezett, a honlappal kapcsolatba hozható e-mailek esetén Adatkezelő az e-mail címet és a feladó nevét személyes adatként kezeli.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó levélváltást követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, ekkor az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

16 éven aluliak adatai

Felhasználó a regisztráció során nyilatkozik és szavatol azért, hogy 16. életévét betöltötte. 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Üzemeltetőnek nem áll módjában a regisztráló személy nyilatkozatának valóságtartalmát ellenőrizni, de amennyiben tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó 16 év alatti, a regisztrációját és személyes adatait jogosult előzetes bejelentés és figyelmeztetés nélkül törölni.

Felhasználói tartalmak és tárhelybiztosítás

Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket felhasználói tartalom közzététele céljából veszik igénybe (kérdések és válaszok létrehozása). A Felhasználó az általa használt tárhelyre saját döntése alapján feltölthet személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató a Felhasználó részére felületet biztosít, az ezen felületen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatást igénybe vevőt terheli minden felelősség. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért, személyes adatokért minden felelősség a Felhasználót terheli. Adatkezelő a felhasználói tartalmakat nem törli a regisztráció törlésekor. A Felhasználó tételes formában felsorolva, e-mail útján kérheti a róla vagy általa harmadik félről rögzített személyes adatokat, információkat tartalmazó felhasználói tartalmainak törlését.

Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzájárulás visszavonása:

Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatás kérése:

Felhasználó írásban jogosult a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérni, hogy milyen személyes adatait, milyen alapon, milyen céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, valamint kinek továbbítottuk személyes adatait. A kérelmet az Adatkezelő a megfelelő azonosítás után köteles 30 napon belül teljesíteni.

Módosítás, helyesbítés kérése:

Felhasználó jogosult a fenti elérhetőségeken keresztül személyes adatának módosítását, helyesbítését kérni. Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.

Törlés kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak törlését kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, amennyiben a kérelem elutasításra kerül, azonos határidőn belül erről a Felhasználónak értesítést küld.

Zárolás kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak zárolását kérni, Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti és erről értesítést küld.

Hordozhatóság kérése:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak hordozhatóságát kéni, mely során Adatkezelő olvasható, kezelhető formátumban az adatokat részére átadja, vagy más adatkezelő részére továbbítja.

Tiltakozási jog:

Felhasználó a fenti elérhetőségeken jogosult a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, Adatkezelő a kérelmet 15 napon belül megvizsgálja és a döntésről a Felhasználónak értesítést küld.

Adatkezelő által kezelt további adatok köre, cookie-k kezelése

A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót (ún. cookie-t) helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. Ennek célja a Weboldal minél magasabb színvonalú működésének, személyre szabott szolgáltatásainak biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

Amennyiben nem szeretne cookie-kat fogadni a netbiznisz.hu-tól kattintson ide!

Harmadik fél cookie-jait tehnikai okokból nem tudjuk törölni, ezt a felhasználónak a saját böngészőjében kell megtennie.

A cookie-k kezelése és letiltása minden böngészőben más, ezért különböző módokon történhet. A legnépszerűbb programokhoz az alábbi oldalakon találhat információt:

Google Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

A Weboldal webanalitikai mérések céljából külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, melyek segítségével statisztikai információkat gyűjtünk a Weboldal használatáról. A webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. Hogy a mérések ne tartalmazzanak személyes adatokat, a Weboldal kapcsán a Google Analytics-ben nincsenek aktiválva a remarketing és a hirdetésjelentési funkciók, emellett alkalmazzuk a Google által ajánlott IP anonimizálást, amely az IP cím utolsó 8 számjegyét (IPv4 esetén), illetve 80 bitjét (IPv6 esetén) törli. A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított a Google általi Egyesült Államokba történő adattovábbítás során.

Információk: Google Analytics Adatvédelem és biztonság

A Weboldal hirdetéskiszolgáló szolgáltatókkal is együttműködik a hirdetések megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználó a Weboldalon vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak. Ezek a külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Ezeket a cookie-kat a felhasználó saját böngészőjén belül tudja szabályozni. Ha a cookie-k elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg.

A Weboldalon a hirdetéskiszolgáló szolgáltatásokat az alábbi cégek végzik:

Google Inc. - Adwords/Adsense (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)

információk: Hogyan használja a Google a cookie-kat a hirdetésekhez?

Google Adatvédelmi irányelvei

Hogyan működnek a hirdetések?

A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított a Google általi Egyesült Államokba történő adattovábbítás során

Affiliate Media Kft. (1085 Budapest, Stáhly u. 13. IV/1.)

információk: Affiliate.hu


Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weblapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Adattovábbítás

A kezelt személyes adatokat harmadik félnek kizárólag az érintett Felhasználó engedélye esetén adunk át, kivételt képeznek bizonyos esetek – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az adattovábbításról az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

Adatbiztonság

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, az Adatkezelő tulajdonában lévő szervereken tároljuk. Megtettük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelmére. Kialakítottuk és működtetjük az eljárási szabályokat, amelyek az adatok védelmének biztosításához szükségesek. A jogosulatlan hozzáférések megakadályozására a rendszert tűzfal védi, az adminisztrációs felületeket, a felhasznált eszközöket jelszavak védik. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentést alkalmazunk. A Felhasználó jelszavát kódolt formában tároljuk, ami csak az ellenőrzésre alkalmas, a jelszó megtekintése nem lehetséges.

Jogérvényesítés

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, igénnyel és problémával fordulhat a WebMinute Kft. munkatársaihoz az adatvedelemwebminute.hu vagy az infowebminute.hu email címeken, illetve postacímünkön. Munkatársaink készséggel segítik a kérdései megválaszolásával, a kérvények fogadásával és egyéb problémákban is.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a NAIH-hoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalatnaih.hu

Weboldal: https://naih.hu

illetve bírósági eljárást kezdeményezhet. Információ: http://birosag.hu/allampolgaroknak

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Fogalmak

Felhasználó: Természetes személy, aki a Weblapot meglátogatja, regisztrál és adatait a regisztráció során önkéntes hozzájárulás alapján megadja

Hatályos jogszabályok: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR), 2011. évi CXII. törvény, 2013. évi V. törvény, 2008. évi XLVIII. törvény, 2001.évi CVIII. törvény

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit, önállóan vagy másokkal együtt, meghatározza

Személyes adat: bármilyen adat, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Hozzájárulás: Az érintett akaratának a megfelelő tájékoztatások alapuló, önkéntes és konkrét kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozattal vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedettel jelzi, hogy beleegyezésést adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

IP cím: egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala,összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése

Külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak egyik Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Eszköz: esetenként az internetezésre használt eszköz (pl. tablet, mobiltelefon, számítógép)

Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Webanalitikai mérés: Webanalitika alatt az internethasználat során keletkező adatok gyűjtését, mérését és jelentések készítését értjük

Hirdetéskiszolgáló: olyan szoftver, amelynek segítségével az online hirdetési kampányokat menedzselni és mérni lehet

Cookie:A számítógépre, eeszközre mentett kis fájl, amely megkönnyíti a meglátogatott webhelyeken alkalmazott beállítások és egyéb információk tárolását.

Netbiznisz.hu hírlevele: Többféle hírlevelet küldünk. Van egy heti rendszerességgel kiküldött levél értesítés a Weblapon megjelenő új tartalmakról, hírekről, eseményekről. Célja az olvasó visszalátogatásának motiválása. Esetenként harmadik fél reklámját is tartalmazhatja. Emellett konkrét kérdésekre, kulcsszavakra is lehet igényelni hírlevél szolgáltatást, valamint a Felhasználó az olvasatlan üzenetekről is kérhet értesítést.

Felhasználói név: nicknév, becenév, választott fantázianév.

Jogos érdek: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásától függetlenül létrejön - az adatkezelő (vagy egy harmadik fél) jogos érdeke szolgála az adatkezelés jogalapjául - kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)


Netbiznisz.hu - Általános felhasználási feltételek
Kérjük, amennyiben tagja kívánsz lenni a Netbiznisz.hu oldal közösségének, figyelmesen olvasd el az Általános Felhasználói Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, látogasd oldalunkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz! Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A Netbiznisz.hu (továbbiakban Weboldal) üzemeltetője a Lakat Gábor. (továbbiakban Szolgáltató). Küldetésünk, hogy a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsunk lehetőséget a felkínált tárhelyeken történő kérdésfeltevésre, válaszadásra, véleménynyilvánításra, információ megosztásra és tapasztalatcserére. Felhasználónak minősül a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen feltételeket.
Weboldal szolgáltatása közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Weboldal tartalma az ingyenes tárhely-szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók felhasználói tartalmából áll. A Weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az Üzemeltető véleményét nem tükrözik. A tartalmakra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A Weboldal alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért.
Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, kérjük jelezze a Weboldal e-mail címére, a jelzett tartalmat átvizsgáljuk, haladéktalanul intézkedünk az információ eltávolításáról.

1. / Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal egyes részei nyilvánosak, azokat bárki olvashatja és Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal szolgáltatásait saját felelősségére veszi igénybe. Lakat Gábor. a Felhasználói tartalmak archiválását nem vállalja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, gondoskodnia kell a megfelelő mentésről és tárolásról!


2. / A Felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (nickneveken) írnak, róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg a Weboldalon, amit saját magukról önkéntesen adtak meg. A választott nicknév nem lehet másokra nézve sértő, jogsértő, reklámtartalmú vagy trágár. Ezekben az esetekben a fiók előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Amennyiben egy regisztrált felhasználó valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Felhasználó önként dönthet róla, hogy a választott név publikus vagy rejtett legyen. Felhasználó elfogadja, hogy a rejtett név is ismertté válik azok számára, akiket privát üzenetben megkeres, mivel ez elengedhetetlen a Felhasználók egymás közötti azonosításához.
Weboldalunkra 16. életévét be nem töltött személy nem regisztrálhat. A regisztráció során felhasználó nyilatkozik és szavatol, hogy 16. életévét betöltötte.

3. / Korlátozások
(a) Tilos trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni.
(b) Tilos személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások becsületére, jó hírnevére sérelmes tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan. Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas.
(c) Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát, jó hírnévhez való jogát, becsületét vagy méltóságát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani.
(d) Tilos személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés-, privát üzenet, vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.
(e) Tilos obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni.
(f) Tilos olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, tudatmódosító anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok).
(g) Tilos olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Weboldal jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti.
(h) Tilos a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának tiltása után új regisztrációt létesíteni.
(i) Tilos szándékosan hátráltatni a szolgáltatást, bármilyen módon megzavarni a Weboldal működését (pl. flood, spam, offtopic, provokáció, script hozzászólások).
(j) Tilos szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben.
(k) Tilos más Felhasználó vagy a Lakat Gábor. alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), tilos közszereplők, jogi személyek nevének megadásával regisztrálni; tilos más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően. Tilos több felhasználói névvel fórumozni, ezzel a többi Felhasználót megtéveszteni.
(l) Tilos vállalkozások termékeit/szolgáltatásait, közfeladatot ellátó személyek, közéleti szereplők jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni.
(m) Tilos bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni.
(n) Tilos a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni.
(o) Tilos reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, más weboldalt népszerűsíteni, linkkampányt, multi level vagy affiliate marketinget folytatni, a többi Felhasználót burkolt marketingtevékenységgel megtéveszteni.
(p) Tilos az említetteken kívül bármely más törvényt, jogszabályt, alapjogot sértő, jogsértésre felszólító, vagy arra való jelentkezést tartalmazó információt elhelyezni.
A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére. A moderátorok nem kötelesek a törlés előtt figyelmeztetést küldeni.
4. / A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A weboldal a felhasználói tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért és az abból eredő károkért, az ellenőrzés lehetetlensége miatt nem felel. A weboldalon olvasott tanácsok, információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségi körébe tartozik, az egészséget, életmódot érintő tanácsok tekintetében ajánlott a háziorvossal vagy más szakértővel való konzultáció. Nem lehet az üzemeltetőt felelőssé tenni esetleges személyi sérülésért, melyet hanyagság, vagy rosszindulatú, vagy épp helytelen értelmezés eredményez.
5. / A Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató honlapján közzétesz, ideértve a kérdéseket, válaszokat, üzeneteket, linkeket, képeket stb. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A Szolgáltató kizárólag a honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A Felhasználó a hozzászólás közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak, amit a Szolgáltató jogosult harmadik személyre átruházni. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a honlap ingyenes használatának lehetősége. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.
6. / A Lakat Gábor, mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket annak tartalmát egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó köteles a módosításokat figyelemmel kísérni. Jelen Általános Felhasználói Feltételek 2018. május 18-án léptek érvénybe. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel annak használatával elismeri, hogy megismerte, megértette az Általános Felhasználói Feltételeket, és egyetért annak tartalmával.